O firmě

MOTORTEC spol. s r.o.

Autosalon Motortec je nejdéle fungujícím prodejcem vozů značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia v České republice. Na ploše 2800 metrů čtverečních provozujeme autosalon a servisní plochu pro celý koncern FCA.

historie

Založení společnosti MOTORTEC

Založení společnosti MOTORTEC jako první dceřiné společnosti AGROTEC a.s. bylo iniciováno obchodním partnerem, italskou společností RUGGERINI, vyrábějící dieselové motory.

První dealer automobilů značky FIAT v tehdejším Československu

MOTORTEC se stal prvním autorizovaným dealerem automobilů značky FIAT v tehdejším Československu. Následovala autorizace pro značky ALFA ROMEO a LANCIA.

První subdealerská síť značky FIAT

Celním skladem v Hustopečích a později v nově vybudovaném celním skladu v Zaječí prošlo více než 12 000 automobilů, které bylo nutno vyskladnit ze železničních vagónů, naskladnit a dle požadavků jednotlivých prodejců v obou republikách odvoskovat, umýt a dopravit do jednotlivých prodejen dealerů Fiat. V témže roce MOTORTEC jako jediný dealer Fiatu začal provozovat obchodní aktivity prostřednictvím subdealerské sítě a to i mimo Jihomoravský region.

Nová prodejna a servis

Společnost MOTORTEC kupuje pozemky v Brně Ivanovicích (v těsné blízkosti obchodního domu GLOBUS) a buduje novou prodejnu a servis pro značku Fiat.

Rozšiřování společnosti

Získání konkurenční společnosti IMOS Auto, která se pokoušela v Brně a Olomouci prodávat automobily Fiat a Lancia. Tato společnost se přejmenovala na Carlos Auto a byla provozována jako dceřiná společnost MOTORTECu. Touto akvizicí získal MOTORTEC druhé prodejní a servisní místo Fiatu v Brně a Olomouci. Později MOTORTEC zakoupil i další provozovny Fiatu v Litomyšli a v Břeclavi. Celkově provozoval MOTORTEC pět dealerství Fiat.

Získání přestižního certifikátu ISO 9001

V závěru roku byla provedena rozsáhlá akvizice koncernu AGROTEC (v té době dosahoval konsolidovaného obratu 180 mil. EUR) a většina činností a dceřiných společností Agrotecu byla prodána do vlastnictví holdingu AGROFERT. Jediný akcionář (majitel) Agrotecu pan Karel Losenický odkoupil zpět společnost MOTORTEC do svého vlastnictví. MOTORTEC investoval do koupě dalších pozemků a zahájil rozsáhlou investici do výstavby nového servisního střediska v Brně Ivanovicích. Činnost ostatních provozoven byla ukončena. MOTORTEC získává prestižní certifikát kvality ISO9001, který udržuje do současnosti.

Vznik komplexního servisního centra

Zahájení provozu nového servisního střediska v Brně Ivanovicích na ploše 1000m².

investice do okolních pozemků

Pokračuje investice do okolních pozemků a zahájení druhé etapy výstavby servisního střediska a to výstavbou moderní karosárny a autolakovny. Vzniká komplexní servisní centrum na ploše 1 900m2.

Navázání spolupráce se značkami Lancia a JEEP

Po sloučení FGA a Chrysler dochází k podpisu nových dealerských kontraktů pro značku Lancia a JEEP. Probíhá rozsáhlá rekonstrukce prodejní plochy, zastřešující koncernové značky FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA a JEEP. Celá rekonstrukce je pilotním projektem nové korporátní identity skupiny FCA.

MOTORTEC slaví 20. výročí

MOTORTEC slaví 20. výročí svého založení slavnostním otevřením nového autosalonu v dubnu roku 2011. V rámci červnového mezinárodního autosalonu na brněnském výstavišti potom byly slavnostně prezentovány vozidla všech značek, které MOTORTEC prodával.

Nejlepší prodejce značky JEEP v ČR

MOTORTEC v tomto roce obsazuje pozici nejlepšího prodejce značky JEEP v ČR.

Podpis nových dealerských smluv

FIAT ČR ukončuje činnost, kterou přebírá FCA CEE se sídlem v Budapešti. MOTORTEC s touto novou společností podepisuje nové dealerské smlouvy pro prodej a servis značek Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Lancia a JEEP.

Rozšíření areálu společnosti

MOTORTEC pokračuje v investici do rozšíření areálu společnosti. Přikoupením sousedících pozemků získává společnost potenciál k dalšímu rozvoji a k naplnění svých investičních a strategických záměrů. Vybudováním druhého vjezdu do areálu zlepší logistiku a zákaznický komfort. Celková rozloha společnosti je v současné době 17 200 m².

autorizaci pro servis vozidel MASERATI

MOTORTEC získává autorizaci pro servis vozidel MASERATI.

MOTORTEC slaví 25 let

MOTORTEC slaví 25 let od svého založení otevřením prodejny podle nejnovějších standardů FCA.

Certifikace a Politika kvality

Společnost MOTORTEC spol. s r.o.v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality a usiluje o jeho zlepšování a vyšší efektivnost. Dokladem jsou obdržené certifikáty – Certifikát CQS ČSN EN ISO 9001-2009 a jeho mezinárodní modifikace IQNET Certifikát ISO 9001-2008. Ve svých interních dokumentech má společnost popsány hlavní a vedlejší procesy, jejich vzájemnou návaznost a odpovědnost za jejich průběh. Odpovědnost za udržování a zlepšování systému řízení kvality a průběhu a kvality procesů mají manager kvality a ved. jednotlivých úseků (procesů).