pojistná událost

Stanete-li se účastníkem nehody, můžete kdykoliv zavolat. Poradíme Vám jak postupovat.

  • Zařídíme odtah.
  • Půjčíme vozidlo.
  • Jsme smluvními partnery pojišťoven Kooperativa, Uniqa, Generali, Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB a další…
  • Opravíme veškeré značky vozidel.
    Po opravě vyřizujeme pro zákazníky platbu „krycím dopisem”.
  • U vybraných pojišťoven provádíme prohlídku sami a nemusíme zvát technika, proto se celá událost urychlí.
  • Vše vyřídíme za zákazníka.

PODKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI  zde

Ihned po vzniku škody

1) Zabezpečte místo nehody

Zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník).

2) Poskytněte první pomoc

Poskytněte první pomoc zraněným osobám a kontaktujte záchrannou službu (155), hasičský záchranný sbor (150), policii (158) nebo zavolejte na linku integrovaného záchranného systému (112).

3) Kontaktujte svou pojišťovnu

Telefonní číslo najdete na zelené kartě od povinného ručení
Pokud nemáte kontakt na svou pojišťovnu, volejte Linku pomoc řidičů číslo 1224
Nevíte si rady? Kontaktuje nás na tel.čísle +420 549 429 222

4) Vytvořte fotodokumentaci

Vytvořte fotodokumentaci místa dopravní nehody.

Nepřijímejte nabídky asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nemáte ověřeno, že se jedná o smluvní asistenční službu Vaší pojišťovny, eventuálně smluvní asistenční službu pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody (viníka dopravní nehody).

Kdy se musí k dopravní nehodě volat policie?

Škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč.

Některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě, existuje podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek před jízdou nebo se viník dopravní nehody neprokáže platnou zelenou kartou.

Došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.)

Pokud je někdo zraněn nebo potřebujete urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku 112.

Pokud nenastala ani jedna z těchto variant, jsou účastníci nehody dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §47 povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.

Co vše je nutné si zapsat a zajistit?

Registrační značky vozidel

Jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků nehody

Údaje o pojištění (číslo pojistné smlouvy/ zelené karty)

Fotodokumentace místa dopravní nehody

Záznam o dopravní nehodě

Společný záznam o dopravní nehodě musí být řádně a čitelně vyplněn, podepsán, obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky a především míru zavinění jednotlivých účastníků.

Formulář si stáhněte, vytiskněte a vozte s sebou ve vozidle. Při vyplňování formuláře doporučujeme vyznačit viníka a poškozeného. Přečtěte si postup pro vyplnění na zadní straně Záznamu o dopravní nehodě.

Upozorňujeme, že novela zákona č. 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá s účinností od 1. 1. 2010 poškozenému při uplatnění nároku povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě (§ 9, odst. 1). Tato povinnost je uložena i pojištěnému (§ 8, odst. 4), přičemž pojištěnému při nesplnění této povinnosti hrozí, že pojistitel proti němu uplatní právo na úhradu vyplacené částky (§ 10, odst. 1, písm. d).

V případě, že vám viník dopravní nehody nepředloží zelenou kartu potřebnou pro vyplnění Záznamu o dopravní nehodě, můžete si pojišťovnu viníka ověřit na stránkách ČKP.

Oznamte škodní událost

Kontaktujte svou pojišťovnu a nahlaste pojistnou událost. K nahlášení budete potřebovat údaje o vozidlech, řidičích a další údaje dle společného záznamu o dopravní nehodě.